Privacyverklaring

HomePrivacyverklaring

FINGERPRINT bv, gevestigd aan Nijenheim 4115, 3704 SH te Zeist, verwerkt uw persoonsgegeven doordat u gebruik maakt van de diensten van FINGERPRINT bv en/of omdat u deze verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website van FINGERPRINT bv.

FINGERPRINT bv gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van FINGERPRINT bv en de website van FINGERPRINT bv.

1. FINGERPRINT bv verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • KVK gegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Bankrekeningnummer.

2. FINGERPRINT bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Telefonisch contact;
 • Schriftelijke benadering;
 • Afhandelen betalingen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Afleveren goederen en diensten;
 • Verwerking bij wettelijke verplichtingen, (bv belastingaangifte);
 • Aanvragen van bouwvergunningen bij gemeentes en omgevingsloket.

3. FINGERPRINT bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

4. FINGERPRINT bv verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: joost@fingerprint.nu.
FINGERPRINT bv zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

6. De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. Wij zijn verplicht om daar op in te gaan.
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Bijvoorbeeld om deze zelf door te geven aan een andere partij.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van jou meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Zoals hierboven vermeld heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joost@fingerprint.nu.

Wil je een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. FINGERPRINT bv neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van persoonsgegevens verzameld door FINGERPRINT bv, neem dan contact op met:

J.G. van Ettekoven (Joost)
FINGERPRINT bv
W: www.fingerprint.nu
E: joost@fingerprint.nu
M: 06-15542042

Adres:
Nijenheim 4115
33704 SH  Zeist

Bezoekadres:
Dorpsstraat 30A
3945 BL  Cothen

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.